3D PRIKAZ PREGRADE

20.06.2023

V sklopu projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” je bil izdelan tudi 3D grafični prikaz pregrade – 2. faza.

Izdelan je bil s strani podjetja HSE Invest d.o.o

DOSTOPNOST