aktivnosti na projektu

Fotoreportaža II. faza

3.06.2024
Majska izdaja Gradbenega vestnika 2024 in fotoreportaža gradnje II. faze protipoplavnih ureditev Selške Sore je na voljo na spodnji povezavi: http:/ ...

DOSTOPNOST