aktivnosti na projektu

3D PRIKAZ PREGRADE

20.06.2023
V sklopu projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” je bil izdelan tudi 3D grafični prikaz pregrade – 2. faza. Izdelan ...

Rušitev mostu v Trnje

18.05.2023
Predvidoma se bodo v začetku naslednjega tedna (odvisno od vodnatosti reke) začela rušitvena dela na mostu v Trnje. Obstoječ most bomo podrli ter ...

DOSTOPNOST