Pritoki Selške Sore

29.07.2016
V sklopu priprave podatkov za izdelavo vizualizacije, ki prikazuje poplavni val pred in po izvedenih ureditvah, načrtovanih z DPN in bazira na podatk ...

Sprejetje uredbe o DPN

7.04.2016
Vlada je na 7. redni seji, dne 25. 4. 2013 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste Podrošt–Češnjica skozi ...

DOSTOPNOST