Sprejetje uredbe o DPN

7.04.2016
Vlada je na 7. redni seji, dne 25. 4. 2013 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste Podrošt–Češnjica skozi ...

DOSTOPNOST