aktivnosti na projektu

Rušitev mostu v Trnje

18.05.2023
Predvidoma se bodo v začetku naslednjega tedna (odvisno od vodnatosti reke) začela rušitvena dela na mostu v Trnje. Obstoječ most bomo podrli ter ...

DOSTOPNOST