aktivnosti na projektu

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

20.11.2020
V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« je zunanji izvajalec ZEU- družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.o odkupovale ...
logotip direkcije RS za vode

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

23.09.2020
Izjava o dostopnosti Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.poplavna-varnost.si/zelezniki/, ki jo upravlja Direkcija Republike Sloven ...

DOSTOPNOST