aktivnosti na projektu

LOGO projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

5.03.2021
FAZA : Javno naročilo 1. del razpisa– Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – I. faza« po pogodbenih določilih FI ...

DOSTOPNOST