Delno gradbeno dovoljenje

2.12.2021

Investitor Direkcija RS za vode v okviru “projekta protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” sporoča, da je dne 23.11.2021 delno gradbeno dovoljenje za 1. fazo postalo pravnomočno.

Investitorju RS, Direkciji RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje se izda delno gradbeno dovoljenje:

  • za ureditev vodne infrastrukture za za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov-1. faza ( odsek 1, 2 in 4)
  • za izvedbo vodnih ureditev pritokov Selške Sore na območju Železnikov (Prednja Smoleva, Dašnjica, Češnjica)
  • nadomestna gradnja premostitvenega objekta čez Češnjico

DOSTOPNOST