Gradnja opornika 2- II. faza

26.05.2023

Na projektu “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” na II. fazi projekta poteka priprava in gradnja za srednji steber opornika 2 – most.

Prva slika prikazuje večji del gradbišča II. faze z natančnim prikazom umestitve opornika 2- most. Druga pa gradnjo za srednji steber opornika 2.

DOSTOPNOST