IZJAVA O DOSTOPNOSTI

23.09.2020

Spoštovani!
Na email Direkcije Republike Slovenije za vode gp.drsv@gov.si nas lahko obvestite, če imate zaradi različnih oblik oviranosti težave z branjem spletne strani projekta in nas zaprosite za informacije glede vsebine spletišča.
V kolikor vam bolj ustreza, smo vam na voljo tudi po telefonu na št.: 01 478 31 00.

 

Izjava o dostopnosti

  1. Podajamo izjavo Direkcije Republike Slovenije za vode o dostopnosti za uporabo čim širšemu krogu ranljivih skupin, ki obiščete spletna mesta projektov.

Direkcija  Republike Slovenije za vode se zavezuje omogočati dostopnost za svoje spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Pri izdelavi spletnih mest bomo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0.

Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin objavljenih na spletu za ranljive skupine.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletna mesta projektov Direkcije Republike Slovenije za vode:

Obveščamo vas, da je spletno mesto projekta FRISCO 2.1 zaradi zaključitve projekta nespremenjeno od lanskega leta in bo na razpolago še naslednja 4 leta.

Spletna mesta  projektov Direkcije Republike Slovenije za vode so v največji možni meri skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

2.  Spletna mesta projektov vam omogočajo:

  • izbiro velikosti vseh pisav na strani s pomočjo ukaza v brkljalniku (Ctrl in znak plus),
  • večina slikovnega materiala je opremljena z alternativnimi opisi
  • spletne povezave so večinoma opisne.

 

  1. Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

V prihodnje bomo ob uvajanju novih spletnih strani skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam in zagotovili  uporabo različnih pisav za ta namen v okviru tehničnih možnosti in sorazmernosti bremena.

Gradiva, objavljena kot priponke, smo večinoma skušali prilagoditi ranljivim skupinam. Prostorsko in projektno dokumentacijo, namenjeno širši javnosti, je v največji meri objavljena v besedilni obliki in preverjena z orodji za dostopnost.

Ponekod manjkajo alternativna besedila k slikam in situacijam ter logotipom, slike pa so večinoma obrazložene v  širšem besedilu. Logotipi projektov še niso opremljeni z zaznamkom.

Spletne strani so izdelali  zunanji izvajalci v različnem časovnem obdobju. Pregledali bomo vse pogodbene relacije in znotraj omejenih proračunov projektov za ta namen skušali zagotoviti še izboljšanje dosegljivosti vsebin ranljivim skupinam. Pri projektu FRISCO 2.1 ni več na razpolago finančnih sredstev za prilagoditve, ker se je projekt zaključil.

V bodoče bomo pri izdelavi spletnih strani projektov zahtevali od zunanjih izvajalcev preveritev vseh vsebin z orodji za dostopnost.

Smo pa pri zagotavljanju koristi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti omejeni s projektnim proračunom in vnaprej postavljenimi finančnimi razrezi, ki so se  večinoma časovno določili še pred sprejemom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Prav tako bomo ocenili tehnične možnosti, stroške in koristi prestavitve vse spletnih vsebin projektov  na GOV.SI. kot alternativen ukrep za izboljšanje dosegljivosti različnim ranljivim skupinam.

  1. Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Direkcije republike Slovenije za vode, lahko zavezanci dobijo na:

Vaše klice bomo ustrezno preusmerili na pristojne osebe, na vaše elektronske zapise se bomo odzvali v 8 delovnih dneh.

  1. Ta izjava je bila pripravljena 22. septembra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa  Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 22. septembra 2020.

  1. V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo na Upravo Republike Slovenije za informacijsko varnost.

 

  1. Izvršilni organ za morebitne postopke je:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv(at)gov.si
www.uiv.gov.si