Odločitev o oddaji javnega naročila-1.faza

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
18.08.2021

Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje je v okviru projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore dne 17.8.2021 objavila odločitev o oddaji javnega naročila v postopku oddaje naročila po omejenem postopku Izvedba projekta “Protipoplavna ureditev Selške Sore- 1. faza/vodnogospodarske ureditve” po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga) objavljenega na Portalu javnih naročil dne 23.3.2021.

Javno naročilo se odda:

-ponudniku JV NIVO EKO d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec (vodilni partner), RIKO d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana (partner), HIDROTEHNIK d.o.o., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana (partner) in VGP DRAVA Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj (partner) za skupno ponudbeno ceno 9.458.508,68 EUR brez DDV.

Odločitev o oddaji javnega naročila je dostopna na spodnji povezavi:

v postopku oddaje javnega naročila po omejenem postopku

določilih FIDIC (rdeča knjiga)

DOSTOPNOST