Odločitev o priznanju sposobnosti v 1. fazi postopka oddaje JN po omejenem postopku

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
29.01.2021

Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – II. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga), objavljenega na Portalu javnih naročil dne 21. 09. 2020, št. objave JN005812/2020-B01.

V 1. fazi javnega naročila Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – II. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga), objavljenega na Portalu javnih naročil dne 21. 09. 2020, št. objave JN005812/2020-B01, se skladno s točko 20.2 Navodil kandidatom za izdelavo prijave prizna sposobnost

sledečim kandidatom:

– JV GARNOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj (vodilni partner), HIDROINŽENIRING d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana (partner), GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (partner) in IGFC, Aleš Bratina s.p., Ob dolenjski železnici 82, 1000 Ljubljana (partner)

– JV KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija (vodilni partner), KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (partner) in RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje (partner)

– JV NIVO EKO d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec (vodilni partner), HIDROTEHNIK d.o.o., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana (partner) in RIKO d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana (partner)

DOSTOPNOST