Poplavna ogroženost

Občina Železniki se razprostira skozi Selško dolino. Več kot štirje kilometri naseljenih in industrijskih površin občine so razvrščeni ob levi in desni breg Selške Sore, ki je po svojih značilnostih hudourniška reka. Dolina je obenem obdana s hribovjem, na katerem je odtok padavin hiter in velik.

Kratke in intenzivne padavine na tem območju povzročajo hitro rast hudourniške Selške Sore, ki z močnim vodnim tokom prispeva k večji stopnji erozije bregov in dna ter naredi veliko škode z odnašanjem gradiv, ki vodotoku stojijo na poti. Zaradi značilnosti hudournika so področja ob reki lahko pogosto poplavljena, a poplave in njihov obseg težko napovemo.

Močne poplave so Železnike že večkrat prizadele. V zadnjih 40 letih so poplave kar sedemkrat huje prizadele lokalne prebivalce, in sicer v letih 1979, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998 in nazadnje leta 2007. V omenjenih poplavah so bili huje poškodovani kmetijska zemljišča in stanovanjske površine, ceste in mostovi, zadnje poplave so vzele celo tri človeška življenja.

Zaradi visoke stopnje poplavne ogroženosti je Vlada RS leta 2013 z uredbo sprejela DPN, na podlagi katerega bodo med drugim izvedene ureditve za zagotovitev varnosti Železnikov pred t. i. stoletnimi poplavami. MOP od leta 2014 in DRSV od leta 2016 izvajata aktivnosti za pridobitev sredstev, pridobivata zemljišča in pripravljata dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj ter gradnjo vodnih ureditev. Od leta 2015 pa tudi DRSI izvaja aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo prestavitve regionalne ceste, ki sedaj poteka skozi staro trško jedro naselja Železniki.

DOSTOPNOST