Potek del na 1. fazi projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”

5.04.2023

Na projektu “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” se intenzivno izvajajo gradbena dela na  1. fazi projekta.

ODSEK 1: Dela na odseku 1 so zaključena, izvedena je tudi zasaditev potaknjencev in dreves, ki so namenjeni senčenju vodotoka v vročih mesecih in stabilizaciji brežine.

ODSEK 2: : Na odseku 2 se nadaljujejo dela v strugi, izvaja se nova fekalna kanalizacija na levem in desnem bregu, ter zavarovanje obrežnih zidov. Nekateri predeli naselja so že prevezani na nov kanalizacijski sistem. Dela na tem odseku so najbolj izpostavljena visokemu vodostaju, zato jih je potrebno največkrat prekiniti.

ODSEK 3: Na odseku 3 se v veliki meri obrežne ureditve dokončane, intenzivna dela potekajo na trasi novega mostu v Ovčjo vas, kjer se vrta luknje za pilote mostu. Dela so zahtevna, saj trda podlaga ni na stalni globini. Izkušene ekipe pa izvedbo uspešno prilagajajo stanju na terenu. Po končanem vrtanju sledi betoniranje pilotov. Dela, ki se trenutno izvajajo so ena najbolj zahtevnih, kar jih bo na tem odseku.

Promet poteka preko začasnega mostu. S prilagoditvijo semaforjev večjih zastojev ni opaziti.

ODSEK 4: na tem odseku se dela zaključujejo. Zaključena je lovilna jama pred jezom, jez in drča ter ribja steza ob jezu. Zaključene so ureditve ob hudourniku. Zaključujejo se obrežne ureditve, zasaditev in poglobitev struge ter nameščanje pragov. Ta odsek bo zaključen v prvi polovici aprila.

DELA NA PRITOKU DAŠNJICA: dela na vodotoku so zaključena, potrebna je še montaža ograj na novih obrežnih zidovih.

DELA NA PRITOKU PREDNJA SMOLEVA: Zaključen je most in ograja ob domačiji. V prihodnjih dneh se bo namestila odbojna ograja ob vodotoku in s tem bodo dela zaključena.

DELA NA PRITOKU ČEŠNJICA: Nadaljujejo se dela gorvodno od novega mostu na regionalni cesti. Ureja se obrežni zid in dno struge. Dela so v zaključni fazi.

DOSTOPNOST