Potek del na II. fazi projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”

11.08.2023

Protipoplavni ukrepi na 1. in 2. fazi projekta še niso realizirani v celoti ampak so se že izkazali za učinkovite. Zadnje močno deževje v preteklih dneh v Sloveniji niso prizadele območje Železnikov.

Selška Sora je v manjši meri poplavila cesto na 2. fazi projekta, druge večje škode pa ne beležimo. V času visokih voda se gradbena dela niso izvajala.

V nadaljevanju te objave predstavljamo napredovanje del na gradbišču II. faze projekta.

  1. pogled na celotno gradbišče 2. faza projekta
  1. Opornik v osi 1 – krajni opornik

Opornik v osi 1 je zabetoniran.

2. Steber v osi 2 – sredinska podpora Z

Steber v osi 2 je zabetoniran.

3. Opornik v osi 3 – krajni opornik

4. Podporni zid – PZ2

Glavnina je zakjučena, potrebno izvesti še zaključek vrha.

5. podporni zid – PZ3

Začela se je izvedba gabionov.

6. cesta-deviacija 1

Izvaja se meteorna kanalizacija na deviaciji 1.

7. Cesta-deviacija 3

Izvajajo se nasipne plasti na deviaciji 3.

8. Elektro dela

Izvaja se kanalizacija električnih in TK vodov.

9. Vodno gospodarske ureditve – VGU

Izvaja se kamnita zaščita brežine lovilne jame.

10. Deponija

Na deponiji se pripravlja material za vgradnjo. Po potrebi sejanje materiala, drobljenje in odvoz na lokacijo vgradnje. 

DOSTOPNOST