Potek del na II. fazi projekta

15.05.2023

Na Direkciji RS za vode; v sklopu projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” gradbena dela na II. fazi projekta (izgradnja visokovodnega nasipa) napredujejo po terminskem planu.

V nadaljevanju te objave predstavljamo napredovanje del na gradbišču II. faze projekta.

Pogled na središčni del gradbišča 2 faze:  izveden zaščitni ukrep 2 (ZU2) – št. 1 na sliki; izvedba podpornega zidu PZ2 (št. 2 na sliki) izvedba temelja za opornik v osi 1 – krajni opornik (št. 3 na sliki), izdelava zaščitne gradbene jame za opornik v osi 2 – sredinska podpora (št. 4 na sliki), izkopi za opornik v osi 3 – krajni opornik (številka 5 na sliki).

2. Pogled na odstranjevanje podrtega drevja, čiščenje ceste, izdelava temelja za žerjav, pogledi na gradbišče v različnih vremenskih pogojih.

3. Opornik v osi 1 – krajni opornik

Temelj opornika v osi 1 je zabetoniran na projektirano višino ležišča mostu.

4.Zaščitni ukrep 2 (ZU2)

Zaščitni ukrep je izveden s kokosovim pletivom.

5. Opornik v osi 2 – sredinska podpora

Izdeluje se zaščita gradbene jame za opornik v osi 2, ovalni vodnjak dimenzije  5,0m x 8,5 m, globine vse do nosilne podlage, trenutno na globini  8,0 m. Po izgradnji nosilnega stebra se ovalni vodnjak poruši.

6. Opornik v osi 3 – krajni opornik

Pripravljajo se temeljna tla v osi opornika 3. Izvajajo se minerska dela, trenutno smo na višini ceste. Izvajajo se izkopi za zaščito brežine nad opornikom.

7. Podporni zid PZ2

Podporni zid PZ2 je armirana zemljina dolžine cca 124,0 m, višine 14,00 – 20,00 m. Zasip armirane zemljine se izvaja z materialom, ki se ga pridobi iz izkopa in se ga po potrebi zdrobi. Za čelno stran armirane zemljine uporabimo gabione višine 50 cm, s katerimi preprečimo erozijo zasipnega materiala. Za armiranje se uporabijo geomreže izdelane iz poliestrnih niti visoke trdnosti in se polagajo na vsakih 50 cm. Za ločitev zasipnega materiala od gabionov se uporabi ločilni geosintetik.

8. Deponija

Na deponiji se pripravlja material za vgradnjo. Po potrebi sejanje materiala, drobljenje in odvoz na lokacijo vgradnje. 

DOSTOPNOST