Pravnomočnost dopolnilnega gradbenega dovoljenja na 3. odseku

12.05.2023

Dopolnilno gradbeno dovoljenje, ki obsega vodne ureditve na 3. odseku od Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu ter celotno traso obvoznice Železniki, je bilo po umiku tožbe krajanke pravnomočno z dnem 12. 4. 2023.
S tem je zaključena pot do vseh upravnih dovoljenj za potrebe gradnje na 1. fazi projekta. Dela na tem odseku se nadaljujejo. Začela so se tudi dela na projektu za obvoznico, saj morajo nekatera dela potekati sočasno.

DOSTOPNOST