Predstavitev posegov – 4. odsek

14.09.2022

Dne 1.9.2022 se je v Železnikih odvijala predstavitev “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” 4. odsek (Jesenovec-Na Plavžu) katero je pripravila Občina Železniki in na kateri so investitor DRSV, projektant IZVO-R Rok Fazarinc in predstavnik glavnega izvajalca NIVO EKO – Uroš Sanda predstavili posege in način gradnje na 4. odseku vodnih ureditev – 1. faza projekta.

Sodelujoči na predstavitvi so odgovarjali tudi na vprašanja krajanov in pojasnili detajle, ki so zanimali prisotne.

Spodaj prilagamo povezavo do grafične predstavitve katera je bila prikazana na samem dogodku.

DOSTOPNOST