Rušitev mostu v Trnje

18.05.2023

Predvidoma se bodo v začetku naslednjega tedna (odvisno od vodnatosti reke) začela rušitvena dela na mostu v Trnje.
Obstoječ most bomo podrli ter pod pogoji ZVKD naredili novega. V tem času bo onemogočen prehod na drugi breg Selške Sore na tem območju. Dela bodo trajala do konca poletja 2023.

DOSTOPNOST