Sklenjena pogodba z izvajalcem za dodatna geološka dela 2. faza

Poplavna varnost Železnikovaktivnosti na projektuSklenjena pogodba z izvajalcem za dodatna geološka dela 2. faza
LOGO projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
30.10.2020


Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), je dne 26.10.2020 sklenila pogodbo z izvajalcem IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor dr. Vladimir Vukadin .

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa se zavezuje izvesti storitev: Dodatna geološka dela za 2. fazo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«.

DOSTOPNOST