Uporabne povezave

Spletne strani z več informacijami o poplavah:

Spletne strani in dokumenti z več informacijami o upravljanju voda v Sloveniji:

Spletne strani o projektih urejanja vodotokov v Sloveniji, ki so že izvedeni ali se izvajajo:

Druge uporabne povezave: