Objava razpisa za JN – Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta

LOGO projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
22.09.2020

Direkcija RS za vode (DRSV) je dne 21.9.2020 objavila razpis za javno naročilo (JN) Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – II. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).

Predmet naročila je projektiranje in izvedba vseh potrebnih gradbenih in obrtniško – inštalacijskih del (GOI) za izgradnjo vseh ukrepov 2. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«

Rok za oddajo ponudb je 27.10.2020.

Razpisna dokumentacija JN je na voljo na spodnjem naslovu:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

DOSTOPNOST