AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
20.11.2020

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« je zunanji izvajalec ZEU- družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.o odkupovalec zemljišč za 2. fazo projekta zaključil z parcelacijo. Vabila na mejne obravnave so bila razposlana za termin 28-29.11.2020. Lastniki, kateri se ne bodo udeležili 1. razpisane obravnave se jim naknadno pošlje ponovno vabilo, v skladu z možnostmi zaradi epidemije COVID – 19.

DOSTOPNOST