DODATNE GEOLOŠKE RAZISKAVE V TEKU

23.12.2020

V sklopu projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je zunanji izvajalec IRGO Consulting d. o. o. že pričel z dodatnimi geološkimi deli na področju pregrade- 2. faza.

Spodaj prilagamo nekaj fotografij vrtalnih del in terenskih geotehničnih meritev iz terena.

DOSTOPNOST