Dopolnjena vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja

8.01.2018

V decembru 2017 je bila na podlagi tripartitnega sporazuma med MOP, DRSV in DRSI dopolnjena vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za poseg Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – 1. faza, ki ji bila na ARSO prvotno vložena decembra 2016.

Dopolnitev vloge je bila potrebna, ker so se z dodatnim posegom prestavitve regionalne ceste v delu spremenile tudi vodnogospodarske ureditve. Poročilo o vplivih na okolje sedaj poleg projekta ‘Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – 1. faza’ obravnava tudi projekt ‘Prestavitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt – Češnjica’, kar pomeni, da bo za oba posega ob zaključku postopka pridobljeno enotno okoljevarstveno soglasje.

DOSTOPNOST