Popolna zapora državne ceste

logo
27.03.2023

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o cestah, Pravilnika o zaporah na cestah in Zakona o splošnem upravnem postopku izdaja DOVOLJENJE ZA POPOLNO ZAPORO DRŽAVNE CESTE in sicer za:

Popolna zapora se dovoli:

od 25. 3. 2023 do 31. 8. 2023, na cestah:

Cesta: R2-403

Odsek: 1075 Podrošt-Češnjica (od km 4,350 do km 5,680)

Urnik zapore: ponedeljek – petek:

  • od 9.00 do 10.00 in
  • od 11.00 do 12.00 ter
  • večkrat po 15 minut med 13.00 in 15.00
  • sobota: večkrat po 15 minut med 10.00 in 15.00

Zaradi miniranja in odstranjevanje materiala v sklopu projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza«

Predvidene izvedbe del ni mogoče opraviti drugače, kot tako, da se izvede popolna zapora državne ceste na podlagi tega dovoljenja.

Na spodnji povezavi se nahaja link do izdanega dovoljenja:

DOSTOPNOST