Gradbena dela na 1. fazi projekta

Alplesov jez
12.05.2022

Na projektu Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore 1. faza so gradbena dela v polnem teku. Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov iz gradbišča na odseku 1 in pritokih.

Dela na 1. odseku Selške Sore čez Železnike ob vtoku Dašnice – urejen vtok Dašnice
Dela na 1. odseku Selške Sore čez Železnike ob podjetju Niko
Napredovanje del na zaključnih profilih 1. odseka Selške Sore čez Železnike ob podjetju Domel
priprava nadomestnega mostu čez Češnjico na regionalni cesti
Dela na Dašnici. Transport poteka po strugi, ker ni možnosti dodatnih dostopnih poti
napredovanje del na Prednji Smolevi

DOSTOPNOST