Izbor izvajalcev za pridobivanje zemljišč in inženirske storitve

10.06.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta izbrali izvajalca za

»Inženirske storitve pri preložitvi R2-403/1705 skozi Železnike ter ureditvi vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov«.

Direkcija Republike Slovenije za vode je prav tako izbrala izvajalca za

»Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje »Protipoplavnih ureditev Selške Sore – II. faza«.

V obeh primerih sta bili naročili oddani izbranemu ponudniku JV Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.

Javno naročilo »Pridobivanje pravice graditi« za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« – 2. faza je bilo oddano izbranemu izvajalcu JV ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. (vodilni partner) in GEOGRAD d.o.o. (partner)

Delo na projektu se nadaljuje po terminskem planu, pripravlja se RD za »Gradnja 1. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« s pritoki« ter »Projektiranje in gradnja 2. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«.

DOSTOPNOST