Izdano delno Gradbeno dovoljenje za 1. fazo projekta

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
6.10.2021

30.9.2021 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo delno gradbeno dovoljenje za posege, ki so predmet 1. faze projekta »Protipoplavne ureditve porečja Selške Sore«. V gradbenem dovoljenju so zajete ureditve na Selški Sori na odsekih od Alplesovega jezu do Domela (odsek 1), od Domela do izpod Dermotovega jezu (odsek 2) in na območju Dolenčevega jezu (odsek 4), na območju pritokov Selške Sore (Prednja   Smoleva, Dašnjica in Češnjica) ter nadomestna gradnja mostu čez Češnjico na regionalni cesti.

V kolikor ne bo pritožb, bo gradbeno dovoljenje za navedene odseke pravnomočno po 30 dneh vročitve zadnji stranki. Z deli se lahko prične po pridobljeni pravnomočnosti.

DOSTOPNOST