Izdano dopolnilno Gradbeno dovoljenje

Poplavna varnost Železnikovaktivnosti na projektuIzdano dopolnilno Gradbeno dovoljenje
logo
23.12.2021

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo investitorju Direkciji RS za vode v sklopu projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” dne 15.12.2021 dopolnilno Gradbeno dovoljenje za ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – 1. faza, odsek 3 (od izpod Dermotovega jezu do izpod Dolenčevega jezu).

Prav tako tudi Investitorju RS, Direkciji RS za infrastrukturo, se izda gradbeno dovoljenje za izvedbo cestnih ureditev (obvoznica Železniki).

V kolikor ne bo pritožb, bo gradbeno dovoljenje za naveden odsek pravnomočno po 30 dneh vročitve zadnji stranki. Z deli se lahko prične po pridobljeni pravnomočnosti.

DOSTOPNOST