Izdelava PGD in PZI za obvoznico Železniki

26.06.2017

DRSI je na javnem razpisu za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije obvoznice Železniki izbral podjetje Ginex International d. o. o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica. Pogodba je bila podpisana 26. 4. 2016.

Projekt je recenziran in zaključen.

DOSTOPNOST