MOP, DRSV in DRSI sklenile sporazum o skupnem vodenju projekta Železniki

24.04.2017

12. aprila 2017 je bil med investitorjem DRSV ter soinvestitorjema MOP in DRSI sporazum o skupnem vodenju projekta pri pridobivanju pravic za gradnjo, okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja, o skupnem in koordiniranem komuniciranju z javnostmi ter koordiniranem projektiranju, v času priprave na izvedbo prve faze vodnih in pripadajočih cestnih ureditev po DPN na projektu Prestavitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica ter ureditvi vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov.

Skupni nastop se izvede prek skupnega javnega naročanja in skupnega financiranja naslednjih aktivnosti:

  • pridobivanje pravice graditi (organizacija in izvedba geodetskih del, cenitev nepremičnin, usklajevanje cenitev in pogodb z lastniki ter sklepanje pogodb),
  • pridobivanje enotnega okoljevarstvenega soglasja,
  • dopolnitev komunikacijskih izdelkov,
  • pridobivanje enotnega gradbenega dovoljenja.

Na podlagi omenjenega sporazuma je bila tako sprejeta odločitev, da se za prvo etapo pridobi enotno gradbeno dovoljenje, ki bo vključevalo prvo fazo vodnih ureditev in ureditev obvozne ceste, ter da bo vloga za pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja vložena na MOP.

DOSTOPNOST