Napoved geodetskih meritev na območju pritokov Češnjice, Dašnjice in Prednje Smoleve

9.12.2016

MOP je angažiralo izdelovalca projektne dokumentacije za ureditev pritokov Češnjica, Dašnjica in Prednja Smoleva za povečanje poplavne varnosti Železnikov, za isti namen pa tudi izvajalca strokovnih inženirskih storitev. S tem so ustvarjeni pogoji za pričetek pripravljalnih del za ureditev omenjenih treh pritokov.

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije bodo v ponedeljek, 12. decembra 2016, na teren prišli prvi izvajalci, in sicer izvajalci geodetskih meritev. Meritve se bodo izvajale na območju pritokov Češnjica, Dašnjica in Prednja Smoleva, izvajale se bodo celoten naslednji teden, v primeru neugodnih vremenskih razmer pa tudi kak dan več.

Meritve bodo izvajali predstavniki družbe OZZING d.o.o. iz Trbovelj.

DOSTOPNOST