Napoved geodetskih meritev na območju pritokov Češnjice, Dašnjice in Prednje Smoleve

Pritoki_Sore_PRISPEVEK
9.12.2016

MOP je angažiralo izdelovalca projektne dokumentacije za ureditev pritokov Češnjica, Dašnjica in Prednja Smoleva za povečanje poplavne varnosti Železnikov, za isti namen pa tudi izvajalca strokovnih inženirskih storitev. S tem so ustvarjeni pogoji za pričetek pripravljalnih del za ureditev omenjenih treh pritokov.

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije bodo v ponedeljek, 12. decembra 2016, na teren prišli prvi izvajalci, in sicer izvajalci geodetskih meritev. Meritve se bodo izvajale na območju pritokov Češnjica, Dašnjica in Prednja Smoleva, izvajale se bodo celoten naslednji teden, v primeru neugodnih vremenskih razmer pa tudi kak dan več.

Meritve bodo izvajali predstavniki družbe OZZING d.o.o. iz Trbovelj.