NOVA KOLESARSKA STEZA V OKVIRU 2. FAZE PROJEKTA

nova kolesarska steza
nova kolesarska steza
11.03.2021

Direkcija RS za vode je v okviru projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore sprejela odločitev, da se bo v okviru 2. faze projekta izvedlo projektiranje in gradnja  kolesarske steze,  katera se bo v končni obliki razprostirala vse do Zalega Loga.

DOSTOPNOST