Objava javnega naročila Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« – 2. faza

pravica graditi (2)
30.01.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je dne 29.01.2020 objavila razpis za javno naročilo (JN) Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« – 2. faza

Predmet naročila je izvedba vseh potrebnih del za sklenitev pogodb oz. pridobitev dokazil, s katerimi bo naročnik pridobil pravico graditi na vseh nepremičninah, ki so predmet 2. faze gradnje protipoplavnih ureditev Selške Sore:

§ organizacija in izvedba geodetskih del,
§ cenitev nepremičnin,
§ priprava ponudb in pogodb za odkupe, služnosti, odškodnine ali začasno uporabo nepremičnin,
§ individualno usklajevanje cenitev in pogodb z lastniki,
§ sklepanje pogodb, vpis v zemljiško knjigo ter pridobitev dokazil o novem lastniškem stanju nepremičnin.

Rok za oddajo ponudb je 04.03.2020.

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani DRSV:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

Javno naročilo je objavljeno na spodnji povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=340316