Objava javnega naročila »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC-2.faza”

6.03.2020

 

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je dne 6.3.2020 objavila razpis za  javno naročilo (JN) Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje »Protipoplavnih ureditev Selške Sore – II. faza«.

Predmet storitev svetovanja in nadzora so vse ureditve, ki so potrebne za zagotovitev poplavne varnosti,ureditev  iz 12. in 13. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu:

-ureditve na širšem območju suhega zadrževalnika Pod Sušo 

vodne ureditve na območje suhega zadrževalnika za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike

ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov

Rok za oddajo ponudb je 13.4.2020.

 

DOSTOPNOST