Objava javnega naročila za projektiranje mostu čez Češnjico

most češnjica (4)
29.01.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je objavila razpis za javno naročilo izdelave projektne dokumentacije DGD / PZI / PZR nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez Češnjico v Železnikih na cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka v km 0+045.

Naročilo zajema izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) in projektne dokumentacije za izvedbo razpisa (PZR) za nadomestno gradnjo premostitvenega objekta čez Češnjico v Železnikih.

Rok za predložitev ponudb je 12.2.2020. Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila.