Objava JN-Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza

LOGO projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
28.12.2020

Direkcija RS za vode (DRSV) je dne 24.12.2020 objavila razpis za javno naročilo (JN) Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga).

Javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa in sicer:

SKLOP 1:

Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza, cestne ureditve

SKLOP 2:

Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza, vodnogospodarske ureditve

Skrajni rok za izvedbo vseh del je 720 dni po sklenitvi pogodbe. Rok za oddajo ponudb je 3.2.2021.

Link do razpisne dokumentacije:https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/izvedba-projekta-protipoplavna-ureditev-selske-sore-i-faza-po-pogodbenih-dolocilih-fidic-rdeca-knjiga-201228162005/

DOSTOPNOST