Objava odločitve o oddaji naročila

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
21.05.2021

Direkcija RS za vode je v sklopu operacije “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” objavila Odločitev o oddaji javnega naročila v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti “Izdelava projektne dokumentacije PZI ter postavitev 3 vodomernih postaj v sklopu operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« objavljenega na Portalu javnih naročil dne 29. 04. 2021, št. objave JN002716/2021-W01.

Spodaj prilagamo povezavo do objavljenega dokumenta:

DOSTOPNOST