Objava odločitve o priznanju sposobnosti

LOGO projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
9.07.2021

Direkcija RS za vode je v sklopu projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore na Portalu javnih naročil objavila Odločitev o priznanju sposobnosti v 1. fazi postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza / vodnogospodarske ureditve« po pogodbenih
določilih FIDIC (rdeča knjiga).DOSTOPNOST