Obvestilo o objavi Javnega naročila – IDZ za dodatne ukrepe

Mlinščica
31.03.2021

Direkcija RS za vode je v sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« dne 30.3.2021 objavila JN “Izdelava projektne dokumentacije IDZ za dodatne ukrepe zagotavljanja poplavne varnosti k projektu”.

Rok za prejem ponudb je 15.4.2021 ob 10.00 uri, rok za postavljanje vprašanj pa do 7.4.2021 do 12.00 ure.

Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=392636

DOSTOPNOST