Obvestilo o podaljšanem roku javnega naročila »Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga)

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
27.01.2021

Direkcija RS za vode (DRSV) je ne 24.12.2020 objavila razpis za javno naročilo (JN) Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga). Rok za oddajo je 3.2.2021

Rok za oddajo JN podaljšujemo do 11.2.2021. Več o spremenjenih razpisnih pogojih si lahko preberete na spodnji povezavi ( v nekaj dneh):

:https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/izvedba-projekta-protipoplavna-ureditev-selske-sore-i-faza-po-pogodbenih-dolocilih-fidic-rdeca-knjiga-201228162005/

DOSTOPNOST