Obvestilo o poteku gradnje na odseku 1 Selške Sore

29.11.2021

Spoštovani,

investitor sporoča, da so se na 1. fazi projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”-vodnogospodarske ureditve pričele aktivnosti vezane na vzpostavitev  gradbiščnih platojev in prijavo gradbišča. Skladno s terminskim planom se pričenja tudi fizična izvedba del na terenu, natančneje z deli na odseku 1, ki vključuje:

  • Rekonstrukcijo (obnovo) Alplesovega jezu
  • Izravnavo dna in prilagoditvijo širine struge od Alplesa do Domela
  • Izvedbo protipoplavnih montažnih sten med objekti na levem bregu Alplesovega jezu
  • Izvedbo dviga VV zidu na levem bregu med Alplesom in mostom

Znotraj prvega odseka so predvideni dostopi do struge z območja Alplesa na območju Alplesovega jezu, z regionalne ceste preko mostu v pr. S30, z regionalne ceste mimo podjetja Domel ter območja njihovega parkirišča.

Na tem odseku v tej fazi ni predvidenih posegov v cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Občasno bo lahko motena oskrba z električno energijo, ko se bodo izvajale prestavitve vodov, ki se nahajajo neposredno ob in v strugi, o čemer pa boste vsi pravočasno obveščeni preko sredstev javnega obveščanja. Prav tako zaenkrat ne bodo moteni dostopi do stanovanjskih objektov

Dela se bodo izvajala vse dni v tednu, v svetlem delu dneva (razen ob nedeljah in praznikih).

Potrudili se bomo, da bomo s svojimi aktivnostmi v čim manjši možni meri obremenjevali prebivalce, vendar se glede na naravo del, temu ne bo mogoče izogniti.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje.

DOSTOPNOST