Oddana vloga za gradbeno dovoljenje Sora 1. faza skupaj z obvoznico

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
12.01.2021

Direkcija RS za vode (DRSV)  je dne 23.12.2020 podala Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za projekt »Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – I. faza« v sklopu projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore ter z zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za potrebe izvedbe cestnih ureditev (obvoznica Železniki).

Predmetni poseg »Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – I. faza« obsega ureditve Selške Sore med Alplesovim in Dolenčevim jezom skozi Železnike vključno s tremi levimi hudourniškimi pritoki. Ureditve smo razmejili na štiri odseke: 1. Odsek Alples – Domel: rekonstrukcija (obnova) Alplesovega jezu, izravnava dna in prilagoditev širine struge od Alplesa do Domela, protipoplavne montažne stene med objekti na levem bregu Alpesovega jezu, dvig VV zidu na levem bregu med Alplesom in mostom, 2. Odsek Domel – Dermotov jez: poglobitev dna struge, podbetoniranje temeljev obstoječih zidov, stabilizacija nivelete, 3. Odsek od izpod Dermotovega jezu do izpod Dolenčevega jezu: porušitev obstoječega Dermotovega jezu, izvedba poglobitve struge in izkopa temelja levobrežnega (cestnega) podpornega zidu od izpod Dermotovega jezu do zaključka odseka pod Dolenčevim jezom, izvedba zavarovanja leve brežine na celotni trasi ter izvedba zavarovanja desne brežine od novega Dermotovega jezu do izpod Dolenčevega jezu, desnobrežni zid med strugo Sore in Mlinščico, nova struge Mlinščice od novega Dermotovega jezu do priključka na obstoječi vtok v Mlinščico, premostitev izliva Prednje Smoleve preko Mlinščice, vtočni objekt s peskolovom na vtoku v Mlinščico pri novem Dermotovem jezu, novi Dermotov jez z ribjo stezo 4. Odsek na območju Dolenčevega jezu: rekonstrukcija Dolenčevega jezu, ureditve Hudournika 1, usedalnik proda, visokovodni nasip za preusmeritev poplavnih vod.

DOSTOPNOST