ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 1. FAZA

16.07.2021

Direkcija RS za vode je v sklopu projekta protipoplavna ureditev porečja Selške Sore objavila odločitev o oddaji javnega naročila po omejenem postopku Izvedba projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore- I. faza” po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga) – SKLOP 1 ( Preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt – Češnjica skozi Železnike, od km 7+658 do km 8+599) objavljenega na Portalu javnih naročil dne 28.12.2020 št. objave JN008037/2020-B01, katero se odda ponudniku JV GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (vodilni partner) in MAPRI PROASFALT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana (partner) za skupno ponudbeno ceno 3.388.197,63 EUR brez DDV.

Celoten dokument je dosegljiv na povezavi:

http://www.poplavna-varnost.si/zelezniki/wp-content/uploads/2021/07/Odločitev-o-oddaji-javnega-naročila.pdf

DOSTOPNOST