Odločitev o priznanju sposobnosti v 1. fazi postopka oddaje JN po omejenem postopku

LOGO projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
28.07.2021

Direkcija RS za vode v okviru operacije ” Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” objavlja pravnomočno odločitev o priznanju sposobnosti v prvi fazi postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku

Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza / vodnogospodarske ureditve« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga), objavljenega na Portalu javnih naročil dne 23. 03. 2021, št. objave JN001750/2021-B01.

Dokument je dosegljiv na spodnji povezavi:

DOSTOPNOST