Okoljevarstveno soglasje za 1. fazo vodnih ureditev in prestavitev regionalne ceste Podrošt – Češnjica odpravljeno

11.12.2019

Upravno sodišče Republike Slovenije (RS) je s sodbo z dne 25.9.2019 okoljevarstveno soglasje (OVS) za prestavitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt-Češnjica ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov odpravilo in zadevo vrnilo na RS, MOP, Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) v ponovni postopek.

Iz obrazložitve sodbe sodišča med ostalim izhaja, da dokler gre za nepremičnino z varovanimi (stanovanjskimi) prostori, je vsaka čezmerna obremenitev tožničine (ga. Konjar) nepremičnine, ki presega predpisane vrednosti, nedovoljena in je treba zahtevo za izdajo okoljevarstvenega soglasja zavrniti. Na nepremičninah ga. Konjar naj bi namreč bile z izvedbo projekta presežene vrednosti hrupa in vibracij.

Na MI, DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo) že delajo na reševanju nastale situacije.

Na ARSO so zadevo dodelili v reševanje in napovedujejo izdajo novega OVS pomladi 2020.

Projekt obvoznice in protipoplavnih ukrepov je zaradi tega razloga seveda upočasnjen. Predviden rok zaključka projekta se tako oddaljuje, vendar v kolikor ne bo novih zapletov, ga je še vedno mogoče realizirati do konec leta 2023.

DOSTOPNOST