Podpis pogodbe Izdelava Hidravlične modelne raziskave pregrade pod Sušo

4.06.2021

Direkcija RS za vode v sklopu operacije “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” dne 3.6.2021 podpisala pogodbo Izdelava Hidravlične modelne raziskave pregrade pod Sušo za 2. fazo ureditev.

Predmet te pogodbe so aktivnosti za izdelavo fizičnih modelnih raziskav pregrade pod Sušo za optimizacijo talnega izpusta in preliva, preverbo dimenzij talnega izpusta, preliva in drče, za določitev oblike podslapja, za določitev oblike ribje steze, nagiba vtočne rešetke ter za pridobitev podatkov o hidravličnih lastnostih objektov in zapornic, potrebnih za izdelavo obratovalnega pravilnika.

Naročnik je že pričel za aktivnostmi za uvedbo v delo.

Nekaj utrinkov iz dogodka:

DOSTOPNOST