Podpisana pogodba 1. faza

direktor DRSV in direktor podjetja NIVO EKO
direktor DRSV in direktor podjetja NIVO EKO
31.08.2021

Direkcija RS za vode je v sklopu projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” dne 31.8.2021 na sedežu DRSV v Celju podpisala pogodbo za izvedbo projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore- 1. faza/vodnogospodarske ureditve” po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga). Pogodbo sta podpisala direktor Roman Kramer, Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje in direktor vodilnega partnerja Klemen Senič J.V. NIVO EKO d.o.o. v skupnem nastopu z RIKO d.o.o. (partner), HIDROTEHNIK d.o.o. (partner) in VGP DRAVA Ptuj d.o.o. (partner).

Ocenjena vrednost pogodbenih del znaša 11.539.380,59 EUR.

Direktor vodilnega partnerja Klemen Senič je dejal da bodo z delom nastopili takoj po podpisu pogodbe in izvedli pripravljalne aktivnosti z partnerji v okviru pogodbe.

Naročnik se bo v kratkem sestal z izvajalcem in ga uvedel v delo.

Več utrinkov dogodka si lahko pogledate spodaj:

DOSTOPNOST