Podpisana pogodba s projektantom za MOST čez Češnjico

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
3.08.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je dne 30.7.2020 sklenila pogodbo z izvajalcem Gorenjska gradbena družba, projektiranje inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj za izdelavo projektne dokumentacije DGD / PZI / PZR nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez Češnjico v Železnikih na cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka v km 0+045.

DOSTOPNOST