Podpisana pogodba z GINEX INTERNATIONAL

LOGO projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
5.02.2021

Direkcija RS za vode (naročnik) je dne 1.2.2021 sklenil pogodbo z izvajalcem Ginex International gradbeni Inženiring d.o.o. z katero se zavezuje izvesti storitev: Recenzija in revizija projektne dokumentacije za premostitveni objekt čez Češnjico v sklopu operacije “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”

Predmet naročila so aktivnosti za izdelavo recenzije za celotno projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) za nadomestno gradnjo premostitvenega objekta čez Češnjico v Železnikih na cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka v km 0+045 ter revizije premostitvenega objekta, v sklopu operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«.

Rok za pričetek izvajanja recenzije in revizije je takoj po uvedbi v delo.

DOSTOPNOST